Plantegninger for kontorbygninger og deres indretning

Plantegningsfaciliteten giver mulighed for at skabe diagrammer over beliggenheden af bygninger og deres indretninger i tre planer: et eller flere plandiagrammer (en for hver af firmaets adresser) og et eller flere diagrammer for hver enkelt bygning, samt plantegninger for de enkelte kontorers placering.

Disse tre slags diagrammer kan indeholde baggrundsbilleder, som kan give yderligere visuelle hentydninger til, hvordan diagrammerne skal forstås.

Diagrammet over kontorplaceringer er et simpelt diagram med angivelse af hvert enkelt kontors geografiske placering (små firmaer vil typisk kun have brug for et). Et baggrundsbillede vil som oftest være et landkort.

På hver adresse kan der laves diagrammer over en eller flere bygningers beliggenhed, og her vil man typisk bruge et luftfotografi af lokaliteten som baggrundsbillede.

For hver bygning kan der til sidst laves plantegninger, der viser ydre og indre vægge, skillevægge og forskellige bygningsarealer (enkelte kontorer, mødelokaler, gangarealer, etc.). For denne slags diagrammer er det en fordel at bruge arkitekttegninger som baggrundsbilleder, da de gør det nemt at placere væggene nøjagtigt.

Når først plantegningerne er lavet, kan de bruges til at holde styr på, hvor hver enkelt medarbejder har sin arbejdsplads. Hver medarbejder kan selv angive, hvilket kontor han eller hun pt. arbejder i, og superbrugere, som for eksempel receptionisten, kan tilføje denne information for de medarbejdere, der ikke selv har gjort det. Denne information gør det muligt for OutBack, og dermed receptionisten, at vide præcist hvor alle opholder sig – men selvfølgelig kun hvis lokationsinformationen holdes opdateret.

OutBack viser denne område-baserede lokationsinformation ved at placere medarbejder symboler på gulvdiagrammerne, inklusive et lille foto af medarbejderen hvis det er tilgængeligt. Informationen kan også vises som tekst for den enkelte person i Bruger panelet i form af navnet eller nummeret på det kontorareal, hvor medarbejderen har sin lokation.

Nedenstående skærmbilleder skulle gerne give et indtryk af, hvordan denne facilitet kan bruges:

OfficeSitesMap withNodes

BuildingPlan London

FloorPlan PlaceUser